Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417 « Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

                                                                                             Фото без опису

                                                                              КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                                                                                          ПОСТАНОВА

                                                                           від 23 травня 2012 р. № 417 
                                                                                           Київ

Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 868 від 19.09.2012 
№ 531 від 26.05.2021}

{Додатково див. Постанову КМ № 458 від 22.05.2019}

Відповідно до підпункту “б” пункту 2 частини першої статті 6 та частини першої статті 15 Закону України “Про протидію торгівлі людьми” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2012 р. № 417

ПОРЯДОК 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (далі - статус), на підставі відповідної інформації.

2. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем перебування до місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу (далі - заява) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним представником або особою, якій стало відомо про таку дитину.

3. Заяви реєструються відповідальною посадовою особою структурного підрозділу місцевої держадміністрації у відповідному паперовому або електронному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а особам, які їх подали, повідомляється про можливість одержання допомоги та її види.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 531 від 26.05.2021}

4. Голова місцевої держадміністрації визначає структурний підрозділ, відповідальний за проведення процедури встановлення статусу (далі - структурний підрозділ), та відповідальну посадову особу (далі - посадова особа) згідно з розподілом функціональних обов’язків.

5. У разі звернення для встановлення статусу особи, яка є цивільним позивачем у кримінальному провадженні, або особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено результатами розслідування відповідних органів такої держави, заява зазначеної особи приймається без проведення співбесіди посадовою особою.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012№ 531 від 26.05.2021}

6. Іноземцеві або особі без громадянства у разі подання заяви до місцевої держадміністрації видається протягом двох робочих днів довідка про звернення для встановлення статусу за формою згідно з додатком 1, яка є підставою для звернення до територіальних органів або підрозділів ДМС для реєстрації.

7. Посадова особа проводить протягом трьох робочих днів з дати подання заяви співбесіду з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та заповнює опитувальний листзгідно з додатком 2, намагаючися запобігти повторній віктимізації та психологічному травмуванню особи.

За бажанням особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, під час проведення співбесіди можуть бути присутні члени її родини або інші особи.

У разі проведення співбесіди із законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до співбесіди залучається перекладач (у разі потреби), психолог чи педагогічний працівник та адвокат, про що робиться відмітка в опитувальному листі.

У разі неможливості проведення співбесіди з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан чи малолітство опитувальний лист заповнюється посадовою особою на підставі особистих спостережень, показань свідків або інших даних.

Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

8. Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У разі незгоди із змістом опитувального листа така особа має право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

Після проведення співбесіди законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладач (у разі його присутності), психолог чи педагогічний працівник та адвокат ознайомлюються з опитувальним листом та підписують його. У разі незгоди із змістом опитувального листа зазначені особи мають право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

9. У разі коли особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, в заяві зазначила про потребу в наданні їй притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги, місцева держадміністрація, а також суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та безпосередньо виявили таку особу під час виконання своїх функціональних обов’язків, невідкладно здійснюють заходи щодо забезпечення надання такій особі притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги.

10. На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Без проведення співбесіди оформляється облікова картка особи, зазначеної у пункті 5 цього Порядку.

11. Структурний підрозділ залучає суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації, зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності (далі - перевірка).

12. Місцева держадміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки подає до Нацсоцслужби такі документи:

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 531 від 26.05.2021}

1) копію заяви;

2) копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особу, зазначену у пункті 5 цього Порядку;

3) копію заповненого опитувального листа;

4) копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особи, зазначеної у пункті 5 цього Порядку;

5) копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів про виявлений факт торгівлі людьми;

6) копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, чи законного представника дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладача, психолога чи педагогічного працівника та адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);

7) інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо).

{Підпункт 7 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Отримання даних місцевою держадміністрацією шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, які володіють інформацією, необхідною для надання послуги, здійснюється з моменту забезпечення технічної можливості такої взаємодії.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 531 від 26.05.2021}

13. Документи, зазначені в пункті 12 цього Порядку, розглядаються Нацсоцслужбою протягом п’яти робочих днів від дати їх реєстрації.

Відповідно до рішення, прийнятого за результатами розгляду документів, Нацсоцслужба надсилає місцевій держадміністрації лист із повідомленням про встановлення/відмову у встановленні статусу або продовження/відмову у продовженні строку дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, згідно з додатком 4.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 531 від 26.05.2021}

14. Підставами для встановлення статусу є:

1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;

2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи;

3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують можливість встановлення статусу.

15. Підставами для відмови у встановленні статусу є:

1) невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки;

2) ненадання на розгляд Нацсоцслужби повного пакету документів, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 12 цього Порядку.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 531 від 26.05.2021}

16. У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особі, зазначеній у пункті 5 цього Порядку, посадова особа протягом п’яти робочих днів з дня надходження листа Нацсоцслужби видає такій особі довідку про встановлення статусузгідно з додатком 3.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 531 від 26.05.2021}

17. Після отримання іноземцем або особою без громадянства довідки про встановлення статусу довідка про звернення для встановлення статусу втрачає чинність.

18. Довідка про встановлення статусу реєструється у відповідному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

19. Особа, якій встановлено статус та яка отримала відповідну довідку, має право на одержання одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством порядку.

20. Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням Нацсоцслужби не більш як на один рік з дати закінчення такого строку. Для продовження зазначеного строку місцева держадміністрація подає до Нацсоцслужби відповідне письмове обґрунтування. У разі прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про встановлення статусу вносяться відповідні відомості.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 531 від 26.05.2021}

21. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держадміністрація протягом п’яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

22. Документи, зазначені у пункті 12 цього Порядку, разом з копією листа Нацсоцслужби про встановлення або відмову у встановленні статусу зберігаються Нацсоцслужбою та місцевою держадміністрацією протягом п’яти років з дати закінчення строку, встановленого відповідно до пункту 20 цього Порядку.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 531 від 26.05.2021}

22-1. Нацсоцслужба на основі відомостей, викладених в Опитувальному листі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, форму якого наведено в додатку 2 до Порядку, веде облік осіб, яким встановлено статус/відмовлено у встановленні статусу або продовжено строк дії статусу/відмовлено у продовженні строку дії статусу, в електронному вигляді за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 22-1 згідно зПостановою КМ № 531 від 26.05.2021}

23. Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне значення для його встановлення.

У такому випадку особа, яку позбавлено статусу, відшкодовує виплачену їй одноразову матеріальну допомогу та всі витрати, пов’язані з наданням їй послуг.

24. Розголошення суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, відомостей про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, здійснюється у випадках, визначених законом.


 

 

Додаток 1 
до Порядку

ДОВІДКА  
про звернення іноземця або особи без громадянства щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 

Додаток 2 
до Порядку

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ  
щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 

Додаток 3 
до Порядку

ДОВІДКА 
про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012№ 531 від 26.05.2021}

 

Додаток 4 
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про встановлення/відмову у встановленні або продовження/відмову у продовженні строку дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 531 від 26.05.2021}

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь